"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Жұмағали Тлеулин атындағы Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжі" ШЖК КМК
Ресми интернет-ресурс
 
Петропавл қ., Шухова к. 42

Call-центр: 8 (7152) 35-00-95

Сенім телефоны: 8 (7152) 50-85-60

Құзыреттер

 • 09120100 – "Емдеу ісі" мамандығы, 4S09120101 – "Фельдшер" біліктілігі

  Құзыреттіліктер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

  БҚ-1

  Оқыту.

  Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: оқуды ұзақ мерзімді жоспарлау, кәсіби өсу дағдыларын меңгерген.

  БҚ-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелерді және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды.

  БҚ-1.3

  Ақпаратты басқару: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты өз бетінше табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жариялайды және қолданады.

  БҚ-1.4

  Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолданады

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Жедел медициналық көмек көрсету барысында пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамдық өмір: қоғамдық өмірге белсенді қатысады.

  БҚ-2.2

  Этикалық принциптер: кәсіби этикалық принциптерге бейілділігін көрсетеді.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.

  БҚ-3

  Коммуникация және топта жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

  БҚ -3.2

  Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істеуді көрсетеді

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ -1

  Денсаулықты нығайту. пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және консультация беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: индивидуумдарда, отбасыларда және халық топтарында салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған қызметті жүзеге асырады.

  КҚ -1.2

  Бақылау: әртүрлі қауіп тобындағы пациенттер мен адамдарды тиімді бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациентке / клиентке және оның отбасына денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша кеңес беру дағдыларын меңгерген.

  КҚ-2

  Қауіпсіздік және сапа. дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде шұғыл көмек көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігіне жауап береді.

  КҚ -2.1

  Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады.

  КҚ -2.2

  Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ -2.3

  Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін дәлелді білімді тиімді қолдану негізінде пациенттерге шұғыл көмек көрсетеді.

  КҚ-3

  Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді практика принциптеріне негізделген пациент - орталандырылған көмек бойынша білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

  КҚ -3.1

  Медициналық көмек көрсету үрдісін басқару: ортақ жауапкершілік негізінде жеке-бағытталған тәсілді қолдана отырып, диагностиканы, емдеуді және алдын - алуды жүзеге асырады, емделушілердің әртүрлі санаттарына емдеу және шұғыл көмек көрсету әдістерін меңгереді, әр түрлі санаттағы пациенттерді диагностикалаудың, емдеудің, оңалтудың заманауи әдістерін қолданады, шұғыл және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда медициналық көмек көрсету бойынша фельдшерлік іс-әрекетінің алгоритмін қолданады, фельдшерлік мінез-құлықты және клиникалық ойлауды меңгерген, аурулар мен қиын жағдайларда қарқынды терапия мен реанимацияның қазіргі заманғы әдістерін қолданады, жүргізілген диагностикалық және емдік іс-шаралардың тиімділігін бағалайды, санитарлық-профилактикалық іс-шаралар кешенін жүзеге асырады, салауатты өмір салтын насихаттайды.

  КҚ-3.2

  Дәлелді тәжірибе: әрбір науқасты диагностикалау, емдеу және оңалту үшін медицинадағы ең тиімді заманауи жетістіктерді пайдаланады, алдын алу, диагностикалық және емдеу іс-шараларын олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелдеріне сүйене отырып қолданады.

  КҚ-3.3

  Оңалту: тиімді оңалту негізінде пациенттің функционалдық қабілетін жақсартады.

 • 09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы, 5AB09130101 – "Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры" біліктілігі

  Құзыреттер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

  БҚ-1.

  Оқыту: ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты белсенді оқыту қабілеті.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БҚ-1.2

  Топта оқыту: топта қойылған топтық мақсаттарға жету үшін білім, тәжірибе және ресурстармен алмасу, ұжымдық тапсырмаларды нақты және уақтылы орындауды көрсетеді.

  БҚ-1.3

  Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа деген жеке қажеттілікті анықтайды, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада қорытады және қолданады.

  БҚ-1.4

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: проблеманы және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, фактілер мен пікірлерді логикалық талдайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қорытынды жасайды және негізделген шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2.

  Кәсіпқойлық: кәсіби этикалық қағидаттар мен құпиялылық қағидаттарына бейімділігін көрсетеді, құқықтық және ұйымдастырушылық нормаларды сақтайды, оң жұмыс ортасын қолдауға жауап береді, жалпы қызметтің тиімділігін арттыруға бағдарланады.

  БҚ-2.1

  Кәсіби этика: пациенттің/клиенттің/отбасының және қоғамдастықтың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға, сондай-ақ құпиялылық қағидаттарына бейілділігін көрсетеді.

  БҚ-2.2

  Оң жұмыс ортасы: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, уақытты тиімді басқарады, күшті командалық рух пен позитивті психоэмоциональды климатты қолдауға жауапты болады.

  БҚ-3.

  Коммуникациялар: технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: әр түрлі жағдайларда, мемлекеттік және орыс тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда тиімді кәсіби коммуникация дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.2

  Ақпараттық коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсатта тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  БҚ-3.3

  Төзімділік: мәдениет, сенім, салт-дәстүрлер, ұлт, өмір салты мен дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті мен құрметін көрсетеді.

  БҚ-3.4

  Ағылшын тілінде коммуникация: Ағылшын тілін кемінде Интермедиат (Intermediate) деңгейінде кәсіби мақсатта пайдаланады.

  БҚ-4.

  Инновациялар:

  әр түрлі міндеттер мен мәселелерді жеке және топта шығармашылықпен шешуге, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдалануға және енгізуге қабілетті.

  БҚ-4.1

  Креативтілік: әр түрлі міндеттер мен мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарауға, жаңа жақсартылған шешімдерді табуға қабілетті.

  БҚ-4.2

  Инновациялық әлеуметтік өзара іс-қимыл: әр түрлі кәсіптермен, көзқараспен және тәжірибемен адамдардың командалық жұмысы нәтижесінде жаңа идеяларды құруға қабілетті.

  БҚ-4.3

  Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдаланады, жоспарлайды және енгізеді.

  КҚ-1.

  Клиникалық мейіргер ісі:

  қауіпсіз пациент-орталықтанған мейіргерлік күтімді жүзеге асыра алады, тәуелсіз шешімдер, әрекеттер және персоналды басқару үшін жауапкершілік қабылдайды.

  КҚ-1.1

  Қауіпсіздік: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады, қауіпсіздікдік деңгейін арттыру үшін әртүрлі технологияларды қолданады, оларды күтпеген және тез өзгеретін жағдайларда, сондай-ақ дағдарыс және апат жағдайларында сыни бағалайды және бейімдейді.

  КҚ-1.2

  Клиникалық дағдылар мен білім: операциялық емшаралар стандарттарына және дәлелді мейіргерлік басшылықтарға сәйкес қауіпсіз және орталықтанған мейіргерлік күтімді қамтамасыз ету үшін клиникалық дағдылар мен технологиялардың кең спектрін меңгерген, денсаулықтың бұзылуы туралы терең білімді меңгерген және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарында жеке тұлғаларға, отбасыларға және топтарға тиісті мейіргерлік күтімді жүзеге асырады.

  КҚ-1.3

  Пациент-орталықтанған мейіргер күтімі: заманауи теориялық және клиникалық білімді пайдалана отырып, мейіргерлік күтімге қажеттілікті дербес бағалайды, сондай-ақ пациент-мейіргерлік күтімнің орталықтанған жоспарын әзірлейді, пациентпен бірге оның отбасының пікірін ескере отырып шешім қабылдайды, жеке тұлғаға бағдарланған/пациент-емдеу нәтижелеріне қол жеткізуге баса назар аудара отырып, орталықтанған біріктірілген мейіргерлік күтім көрсете отырып, күтім жоспарын жүзеге асырады, кейінгі күтім туралы ұсыныстар береді.

  КҚ-1.4

  Мейіргер ісін құжаттау: мейіргерлерді жіктеу жүйесі және қажетті компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, электрондық медициналық жазбаларды жүйелеу негізінде мейіргерлік құжаттаманы уақтылы және дәл жүргізеді, құжаттардың мониторингі мен талдауын жүзеге асырады.

  КҚ-2.

  Ғылыми көзқарас және дәлелді мейіргер практикасы:

  мейіргер ісінде ғылыми зерттеулерді жоспарлайды және жүзеге асырады, зерттеу нәтижелерін ұсынады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, дәлелді мейіргер практикасы негізінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  КҚ-2.1

  Дәлелдемелерге негізделген ақпаратты түсіндіру және шешімдер қабылдау: алдыңғы қатарлы мейіргерлік технологияларды әзірлеуге бағытталған биомедициналық және мейіргерлік зерттеулер саласындағы ақпаратты бағалайды, дәлелді мейіргерлік практика негізінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  КҚ-2.2

  Мейіргерлік зерттеу жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру: мейіргерлік қызметтерді қалыптастыру және іске асыру бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттарды жетілдіру, одан әрі дамыту мақсатында ғылыми зерттеулерді жоспарлау кезінде шығармашылықты көрсетеді.

  КҚ-2.3

  Ғылыми зерттеулер нәтижелерін тиімді тарату: зерттеу нәтижелерінің тиімді ғылыми презентацияларды жүзеге асырады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, әртүрлі презентациялар түрлерін ұсынады, зерттеу нәтижелерін түрлі аудиториялар үшін таратады.

  КҚ-3.

  Менеджмент және сапа:

  команданың жұмысын қолдайды, барлық жағдайларды кәсібиаралық қызметтің тиімділігі мен сапа принциптерін ұстанады.

  КҚ-3.1

  Сапасы: Ақпаратты таратудың жоғары құндылығын, озық тәжірибені мойындайды, мейіргерлік қызмет көрсету сапасын және өзінің кәсіби қызметін жақсарту үшін жауапты болады.

  КҚ-3.2

  Мейіргер ісіндегі менеджмент: техникалық және кәсіптік білімі бар мейіргерлік персоналға және студенттерге басшылық жасауды қамтамасыз етеді, медициналық ұйым жұмысының тиімділігін арттыру бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысады.

  КҚ-3.3

  Коллаборация: командада басқа кәсіпқойлармен жұмыс істейді, топтық мақсаттарға жету үшін жауапкершілікті бөледі, мейіргерлік күтім сапасын арттыру мақсатында өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады.

  КҚ-4.

  Денсаулықты нығайту:

  салауатты өмір салтына және жеке/отбасылық/популяциялық деңгейлерде өз бетінше күтім жасауға жәрдемдесу әдістері мен стратегияларының кең спектрін меңгерген.

  КҚ-4.1

  Салауатты өмір салты және денсаулықты нығайтудың мінез-құлық стратегиясы: өмір салтына ықпал ету және жеке тұлғалар мен отбасылардың өз бетінше күтуін көтермелеу арқылы денсаулық жағдайын жақсарту үшін жеке/отбасылық/қоғамдық деңгейлерде тиімді мінез-құлық стратегияларын қолданады.

  КҚ-4.2

  Әлеуметтік маңызы бар ауруларды басқару: қауіп және қорғау факторларын анықтайды, жеке/отбасылық/популяциялық деңгейлерде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды, осындай іс-әрекеттердің тиімділігін бағалайды.

  КҚ-4.3

  Денсаулықты нығайту саласындағы саясат: қоғам деңгейінде денсаулықты нығайту саласында әртүрлі стратегиялар мен саясатты ілгерілетуге қатысады.

  КҚ-5.

  Оқыту және басшылық:

  әр түрлі пациенттер мен топтарды оқыту және басшылық ету үшін мейіргерлік істегі әдістер мен материалдардың кең спектрін меңгерген.

  КҚ-5.1

  Клиентті/ пациентті / отбасын клиникалық тұрғыда оқыту: индивидуум/ топ/ отбасы қажеттіліктерін және олардың денсаулығын сақтау және өзіне-өзі көмек көрсету үшін өзіндік ресурстарын анықтайды, оқыту жоспарын әзірлейді, пациентті жоспарға сәйкес олардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін мейіргерлік күтім іс-шараларын дербес орындауға үйретеді және олардың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалайды.

  КҚ-5.2

  Оқыту әдістері мен материалдары: пациенттердің қажеттіліктеріне сәйкес, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып және олардың дербестігіне ықпал ете отырып, оқыту және басшылық әдістерін таңдауға және қолдануға қабілетті, оқыту іс-шараларының тиімділігін арттыру үшін соңғы ғылыми зерттеулердің нәтижелері негізінде клиент/пациент/отбасы және топтар үшін оқу-ақпараттық материалдарды әзірлейді.

 • 09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы, 4S09130103 – "Жалпы практикадағы мейіргер" біліктіліктері

  Құзыреттіліктер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін – өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БК-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Мейіргерлік көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамдағы мейіргерлердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

  БҚ-2.2

  Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейімділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шараларын түсінеді, пациенттердің / клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын қолдайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

  БҚ-3

  Байланыс және командада жұмыс істеу. технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

  БҚ -3.2

  Топта жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ-1

  Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған алдын - алу жұмысын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

  КҚ -1.2

  Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

  КҚ -2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде сапалы және қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетеді.

  КҚ -2.1

  Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

  КҚ -2.2

  Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

  КҚ -3

  Клиникалық құзыреттілік. Білімді көрсетеді және дәлелді мейіргерлік практика принциптеріне негізделген пациент-орталықтанған мейіргерлік үрдісті жүзеге асырады.

  КҚ -3.1

  Пациент-орталықтанған мейіргерлік күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен мейіргерлік шешімдер қабылдайды.

  КҚ -3.2

  Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

  КҚ -3.3

  Дәлелді мейіргерлік практика: мейіргерлік күтімді көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

 • 09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы, 3W09130101 – "Кіші мейіргер"

  Құзыреттіліктер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін – өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БК-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Мейіргерлік көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамдағы мейіргерлердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

  БҚ-2.2

  Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейімділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шараларын түсінеді, пациенттердің / клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын қолдайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

  БҚ-3

  Байланыс және командада жұмыс істеу. технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

  БҚ -3.2

  Топта жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ-1

  Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған алдын - алу жұмысын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

  КҚ -1.2

  Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

  КҚ -2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде сапалы және қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетеді.

  КҚ -2.1

  Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

  КҚ -2.2

  Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

  КҚ -3

  Клиникалық құзыреттілік. Білімді көрсетеді және дәлелді мейіргерлік практика принциптеріне негізделген пациент-орталықтанған мейіргерлік үрдісті жүзеге асырады.

  КҚ -3.1

  Пациент-орталықтанған мейіргерлік күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен мейіргерлік шешімдер қабылдайды.

  КҚ -3.2

  Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

  КҚ -3.3

  Дәлелді мейіргерлік практика: мейіргерлік күтімді көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

 • 09130100 – "Мейіргер ісі" мамандығы, 3W09130102 – "Массажист"

  Құзыреттіліктер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері Бітіруші меңгереді:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін – өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БК-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Мейіргерлік көмек көрсету үрдісінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамдағы мейіргерлердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

  БҚ-2.2

  Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейімділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің өмірі мен денсаулығы үшін жауапкершілік шараларын түсінеді, пациенттердің / клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын қолдайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

  БҚ-3

  Байланыс және командада жұмыс істеу. технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

  БҚ -3.2

  Топта жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ-1

  Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған алдын - алу жұмысын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

  КҚ -1.2

  Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

  КҚ -2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде сапалы және қауіпсіз мейіргерлік күтім көрсетеді.

  КҚ -2.1

  Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

  КҚ -2.2

  Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

  КҚ -3

  Клиникалық құзыреттілік. Білімді көрсетеді және дәлелді мейіргерлік практика принциптеріне негізделген пациент-орталықтанған мейіргерлік үрдісті жүзеге асырады.

  КҚ -3.1

  Пациент-орталықтанған мейіргерлік күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен мейіргерлік шешімдер қабылдайды.

  КҚ -3.2

  Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

  КҚ -3.3

  Дәлелді мейіргерлік практика: мейіргерлік күтімді көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

 • 09130200 – "Акушерлік іс" мамандығы, 4S09130201 – "Акушер" біліктілігі

  Құзыреттіліктер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші меңгереді:

  БҚ-1

  Оқыту.

  Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: оқуды ұзақ мерзімді жоспарлау, кәсіби өсу дағдыларын меңгерген.

  БҚ-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: мәселелерді және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды.

  БҚ-1.3

  Ақпаратты басқару: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты өз бетінше табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жариялайды және қолданады.

  БҚ-1.4

  Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолданады

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Жедел медициналық көмек көрсету барысында пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларға бейілділігін көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БК-2.1

  Қоғамдық өмір: қоғамдық өмірге белсенді қатысады.

  БК-2.2

  Этикалық принциптер: кәсіби этикалық принциптерге бейілділігін көрсетеді.

  БК-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.

  БҚ-3

  Коммуникация және топта жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: жағдайды ескере отырып, әртүрлі адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді

  БҚ -3.2

  Топта жұмыс істеу: әртүрлі топтарда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ-1

  Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ-1.1

  Салауатты өмір салты: индивидуумдарда, отбасыларда және халық топтарында салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған қызметті жүзеге асырады.

  КҚ -1.2

  Бақылау: әртүрлі қауіп тобындағы пациенттер мен адамдарды тиімді бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациентке / клиентке және оның отбасына денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша кеңес беру дағдыларын меңгерген.

  КҚ-2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде шұғыл көмек көрсетудің сапасы мен қауіпсіздігіне қамтамасыз етеді.

  КҚ -2.1

  Зиянды факторлардан қорғау: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады.

  КҚ -2.2

  Қауіпсіздік және сапа технологиялары: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ -2.3

  Медициналық қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін рәсімдерді орындайды.

  КҚ-3

  Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді практика принциптеріне негізделген пациент - орталандырылған көмек бойынша білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

  КҚ-3.1

  Медициналық көмек көрсету үрдісін басқару: жүкті әйелдерді диспансерлеуді және патронаждауды жүзеге асырады, босануға физикалық психопрофилактикалық дайындық жүргізеді, жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңде емдеу-диагностикалық көмекті жүзеге асырады, босану кезінде акушерлік көмек көрсетеді, жаңа туған нәрестенің алғашқы дәретханасын жүзеге асырады, оның жай-күйінің динамикасын бағалайды және бақылайды, жаңа туған нәрестелерге күтім жасауға үйретуде көмек көрсетеді, шұғыл және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда медициналық көмек көрсету бойынша, пациенттерді алдын алу, диагностикалау, емдеу және оңалту бойынша акушерлік тактика алгоритмін қолданады, аурулар мен қиын жағдайларда қарқынды терапия мен реанимацияның қазіргі заманғы әдістерін қолданады, өткізілетін емдік іс-шаралардың тиімділігін бағалайды, дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік заттарды қолданады.

  КҚ-3.2

  Дәлелді практика: акушерлік практикада ең үздік заманауи жетістіктерді пайдаланады, тиімді перинаталдық технологияларды қолданады, алдын алу, диагностикалық және емдеу іс-шараларын олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі дәлелдеріне сүйене отырып қолданады.

  КҚ-3.3

  Оңалту: тиімді оңалту негізінде пациенттің функционалдық қабілетін жақсартады.

 • 09140100 – "Зертханалық диагностика" мамандығы, 4S09140101 – "Медициналық зертханашы" біліктілігі

  Құзыреттер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: дағдыларға ие, ұзақ мерзімді жоспарлауға жауапкершілік алады және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БҚ-1.2

  Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа қажеттілікті, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден ақпаратты өз бетінше тауып, сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада жалпылайды және қолданады.

  БҚ-1.3

  Компьютерлік технологиялар: жұмыста және өзін-өзі дамытуда заманауи ақпараттық білім беру технологияларын қолданады

  БҚ-1.4

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: проблеманы және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қортынды жасайды және негізделген шешімдерді қабылдайды..

  БҚ-1.5

  Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігін арттыру үшін зерттеулердің қазіргі заманғы зертханалық әдістерін қолданады, жоспарлайды және енгізеді.

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Өз қызметі барысында пациенттермен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Кәскәсіби этика: пациенттің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, әлеуметтік-мәдени диалогқа дайындық.

  БҚ-2.2

  Жұмыс ортасының эстетикасы: қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып жұмыс орнын ұйымдастыруды, жұмыс уақытын тиімді басқаруды біледі.

  БҚ-3

  Коммуникация және қызмет. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: қарым-қатынас процесінің барысын бақылай алады және қажет болған жағдайда оны түзете алады, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ -3.2

  Коллаборация: командада басқа кәсіпқойлармен жұмыс істеуді көрсетеді, өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады.

  КҚ-1

  Қауіпсіздік және сапа. Санитариялық заңнаманың, санитария-эпидемияға қарсы іс-шаралардың, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдылардың сақталуына сақтайды.

  КҚ-1.1.

  Зиянды факторлардан қорғау: адамдардың және қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады. Пайдаланылған материалды кәдеге жаратуды, пайдаланылған зертханалық ыдыстарды, құрал-саймандарды, қорғаныс құралдарын дезинфекциялауды және стерилдеуді жүргізеді.

  КҚ-1.2

  Денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған және салауатты өмір салтын қалыптастыруды, аурулардың пайда болуының және (немесе) таралуының алдын алуды, олардың ерте диагностикасын, олардың пайда болу және даму себептері мен жағдайларын анықтауды, сондай-ақ адам денсаулығына зиянды әсерді жоюға, оның мекендеу ортасы факторларын анықтауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға дайындық.

  КҚ-1.3

  Нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады, кәсіби деңгейде технологияларды ауыстыруға дайын.

  КҚ-2

  Зертханалық жалпы клиникалық зерттеулер жүргізу.

  Медициналық ұйымдардың зертханаларында еңбек қызметі үшін жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға қабілетті. Жүргізілген Жалпы клиникалық зерттеулердің сапасына, өз жұмысының нәтижелеріне қамтамасыз етеді.

  КҚ-2.1

  Зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, диагностикалық клиникалық-зертханалық зерттеу әдістерін қолдануға және олардың нәтижелерін интерпретациялауға дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық Жалпы клиникалық зерттеулер нәтижелерін тіркеуге дайындық.

  Зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу.

  Өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен сәйкестендіру, нәтижелерге қол жеткізу процесінде өз қызметін бақылауды жүзеге асыру, ұсынылған шарттар мен талаптар шеңберінде іс-қимыл тәсілдерін айқындау қабілеті.

  КҚ-2.2

  Биологиялық материалдарға зертханалық биохимиялық зерттеулер жүргізу қабілеті, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер үшін биологиялық материалды алу техникасын көрсету дайындығы, зертханалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялау, диагностикалық әдістердің ерекшелігі мен сезімталдығын бағалау дағдыларын көрсетуге дайын болу, адамның биологиялық сұйықтықтарының сандық және сапалық құрамын бағалайды.

  Зертханалық гистологиялық зерттеулер жүргізу.

  Кәсіби саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өз әлеуетін (білім, білік, тәжірибе, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті

  КҚ-2.3

  Биологиялық материалдарды зертханалық гистологиялық зерттеу үшін препараттарды дайындау дағдысына ие және олардың сапасын бағалайды.

  Зертханалық микробиологиялық зерттеулер жүргізу.

  кәсіби және әлеуметтік саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өзінің әлеуетін (білімі, іскерлігі, тәжірибесі, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті.

  КҚ-2.4

  Биологиялық материалдарға, сыртқы орта объектілерінің сынамаларына және тамақ өнімдеріне зертханалық микробиологиялық және иммунологиялық зерттеулер жүргізуге дайындық, сапаны бақылауға қатысуға дайындық, зертханалық зерттеулер нәтижелерін түсіндіруге дайындық, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін тіркеу қабілеті.

  Қоршаған және өндірістік ортаның зертханалық мониторингі:

  өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен байланыстыра алады, нәтижелерге жету барысында өзінің кәсіби қызметін бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ-2.5

  Қоршаған және өндірістік ортаның жай-күйі бойынша зертханалық мониторингті жүзеге асыруға дайындық, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында зертханалық бақылау жүргізуге дайындық, алынған ақпаратты талдау және статистикалық өңдеу әдістемесін қолданады.

 • 09160100 – "Фармация" мамандығы, 4S09160101 – "Фармацевт" біліктілігі

  Құзыреттер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

  БҚ-1

  Эмоциялық психологиялық.

  танытады, сана-сезім, түсінеді, өз қажеттілігін ояту.

  БҚ-1.1

  Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, оған тұрақты қызығушылық танытады.

  БҚ-2

  Реттеушілік-аналитикалық.

  кәсіби міндеттерді орындау кезінде өз қызметін ұйымдастырады және бағалайды.

  БҚ-2.1

  Міндеттерді анықтайды және өз қызметін жоспарлайды, қойылған мақсаттарды ескере отырып, базалық күрделілік санатындағы кәсіптік міндеттерді орындаудың үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдайды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалайды

  БҚ-2.2

  Құзыреті шегінде фармацевтикалық қызмет саласындағы негізгі күрделілік санатының практикалық міндеттерін дербес шешеді, жұмыс жағдайын және оның болжамды өзгерістерін талдайды, ағымдағы және қорытынды бақылауды, бағалауды және түзетуді жүргізеді.

  БҚ-3

  Әлеуметтік-коммуникативтік.

  Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасайды.

  БҚ-3.1

  Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады, кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асырады, кәсіби қызметте технологиялардың жиі ауысуы жағдайында бағдарланады.

  БҚ-3.2

  Фармацевтикалық қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады.

  БҚ-3.3

  Кәсіби терминологияны меңгерген

  БҚ-3.4

  Ұжым мен командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникативтік дағдылар кешенін меңгерген, әріптестерімен, басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасайды.

  БҚ-3.5

  Міндеттер қояды, бағыныштылардың қызметін уәждейді, олардың жұмысын ұйымдастырады және бақылайды.

  БҚ-4

  Өзін-өзі жетілдіру құзыреттіліктері.

  Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

  БҚ-4.1

  Кәсіби және жеке даму міндеттерін дербес анықтайды, өз бетімен білім алумен айналысады, өз біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлайды.

  БҚ-4.2

  Салауатты өмір салтын жүргізеді және насихаттайды, денсаулықты нығайту, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене шынықтырумен және спортпен айналысады.

  КҚ-1

  Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру және экономикасы.

  Дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарларын көтерме және бөлшек саудада өткізу, дәріхананың немесе дәріхана қоймасының бөлімдеріне басшылық жасау және ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді.

  КҚ -1.1

  Нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес дәрілік заттарды, дәрілік өсімдік шикізатын және дәріхана ассортиментінің тауарларын қабылдауды, сақтауды ұйымдастырады.

  КҚ -1.2

  Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дәріханалық ассортименттің басқа да тауарларын халыққа және медициналық ұйымдарға береді.

  КҚ -1.3

  Сауда залын ресімдеуге қатысады.

  КҚ -1.4

  Санитариялық-гигиеналық режим, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтайды.

  КҚ -1.5

  Бастапқы есепке алу-есеп беру құжаттамасын ресімдейді.

  КҚ -1.6

  Дәріхана ассортиментінің тауарларына сұранысты талдайды.

  КҚ - 1.7

  Дәріхананың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады және жоғары фармацевтикалық білімі бар мамандар болмаған кезде дәріхана ұйымына басшылықты жүзеге асырады.

  КҚ -1.8

  Дәріхана ассортиментінің тауарларына жеткізушілерге өтінім ресімдейді.

  КҚ -1.9

  Көтерме сауданы ұйымдастыруға қатысады.

  ПК-2

  Фармацевтикалық технологиялар.

  Дәрілік препараттарды дайындайды және босатады, олардың сапасын бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -2.1

  Медициналық ұйымдардың рецептілері мен талаптары бойынша дәрілік нысандарды дайындайды.

  КҚ -2.2

  Дәріханаішілік дайындамаларды дайындайды және кейіннен сату үшін дәрілік заттарды өлшейді.

  КҚ -2.3

  Дәрілік заттарды дәріханаішілік бақылаудың міндетті түрлерін меңгерген.

  ПК-3

  Фармакологиялық технологиялар.

  Фармацевтикалық қызмет тұтынушыларына кеңес беру және ақпараттандыру дағдыларын меңгерген.

  КҚ -3.1

  Халыққа дәрілік заттарды және дәріханалық ассортименттің басқа да тауарларын үй жағдайында тиісті пайдалану және сақтау бойынша консультациялық көмек көрсетеді.

  КҚ -3.2

  Медициналық ұйымдарды дәріханада бар дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарлары туралы хабардар етеді.

  КҚ -3.3

  Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетеді.

 • 09110100 – "Стоматология" мамандығы, 4S09110102 – "Дантист" біліктілігі

  Құзыреттер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты бағытталған белсенді оқуға қабілеттілігі.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БҚ-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды, қорытындылайды және негізделген шешімдер қабылдайды

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамдастықтағы қоғамдық рөл: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, қоғамда дантистердің рөлін нығайтуға ықпал етеді, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

  БҚ-2.2

  Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды және шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

  БҚ-3

  Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

  БҚ -3.2

  Командада жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істеуді көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ -1

  Денсаулықты нығайту.Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

  КҚ -1.2

  Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Консультация беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

  КҚ -2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде мейіргерлік күтім сапасы мен қауіпсіздігін сақтайды.

  КҚ -2.1

  Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және клиникалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтім жасайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

  КҚ -2.2

  Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Өзінің жұмыс контексінде күтім сапасын арттырады.

  КҚ -3

  Клиникалық құзыреттілік. Дәлелді стоматологиялық практика принциптеріне негізделген орталықтанған стоматологиялық процесс-пациент білімін көрсетеді және жүзеге асырады.

  КҚ -3.1

  Пациент – орталықтанған стоматологиялық күтім: пациенттердің қажеттілігін анықтайды, пациент-орталықтанған жоспарды жасайды және енгізеді, күтім нәтижелерін құжаттайды және бағалайды. Пациенттің және отбасының қатысуымен стоматологиялық шешімдерді қабылдайды.

  КҚ -3.2

  Оңалту: оңалту және сауықтыру тәсілін қолдана отырып, пациенттердің функционалдық қабілеттерін бағалайды және жақсартуға ықпал етеді.

  КҚ -3.3

  Дәлелді стоматологиялық практика: стоматологиялық күтім көрсетеді және дәлелді білім негізінде шешім қабылдайды. Клиникалық шешім қабылдау үшін орынды медициналық ақпаратты пайдаланады.

 • 09110200 – "Ортопедиялық стоматология" мамандығы, 4S09110201 – "Тіс технигі" біліктілігі

  Құзыреттер

  № Қ

  Бағдарламаны оқыту нәтижелері. Бітіруші қабілетті болады:

  БҚ-1

  Оқыту. Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.

  БҚ-1.1

  Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

  БҚ-1.2

  Сыни ойлау және шешім қабылдау: қиын жағдайларда мәселелерді және әлеуетті шешу жолдарын анықтайды, фактілерді, пайымдауларды қисынды талдайды және оның кәсіби қызметі шеңберінде негізделген шешімдер қабылдайды.

  БҚ-2

  Этика және кәсіпқойлық. Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды

  БҚ-2.1

  Қоғамда қоғамдық рөлі: қоғамдық өмірге белсенді қатысады, әртүрлі мәдени және жас топтары адамдармен өзара іс-қимыл кезінде төзімділік танытады, субординация мен кәсіби ынтымақтастық сақтайды.

  БҚ-2.2

  Этикалық қағидаттар: кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді, құпиялылықты сақтайды, пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында белгілі бір жағдайларда этикалық мәселелер туындаған кезде сыни бағалайды.

  БҚ-2.3

  Эстетика: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, пациент үшін эстетикалық жайлылықты жасау және дүниетанымды байытуға үздіксіз ұмтылады.

  БҚ-3

  Байланыс және командада жұмыс істеу. Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

  БҚ-3.1

  Коммуникативтік дағдылар: мәдениет, сенім, салт-дәстүр, өмір салты және түрлі тілдердегі дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен тиімді қарым-қатынасты көрсетеді.

  БҚ -3.2

  Командада жұмыс істеу: әр түрлі кәсіби командаларда жұмыс істей отырып, жауапкершілікті көрсетеді, бірлескен жұмыстың нәтижелілігі мақсатында Өзін-өзі басқарудың жеке дағдыларын көрсетеді.

  БҚ-3.3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсаттарда тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

  КҚ -1

  Денсаулықты нығайту. Пациенттерді/клиенттерді, отбасыларды және халық топтарын тиімді бақылау және кеңес беру арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру және денсаулықты нығайту.

  КҚ -1.1

  Салауатты өмір салты: халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған профилактикалық жұмысты реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды біледі және пайдаланады, салауатты өмір салтының ұлттық және халықаралық стратегиялық бағдарламаларының әдістері мен технологияларын меңгерген.

  КҚ -1.2

  Бақылау: созылмалы және әлеуметтік-маңызды аурулары бар пациенттерді диспансерлік бақылауды жүзеге асырады.

  КҚ -1.3

  Кеңес беру: пациенттер мен оның отбасы мүшелерін денсаулықты сақтау, күтім жасау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша оқытады, қауіп және қорғану факторларын анықтайды. Әр түрлі әдістерді пайдалана отырып, жеке және отбасылық деңгейде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды және орындайды.

  КҚ -2

  Қауіпсіздік және сапа. Дәлелді білімді, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдыларды тиімді қолдану негізінде науқастарға сапалы және қауіпсіз күтім көрсетеді.

  КҚ -2.1

  Күтім және орта қауіпсіздігі: дәлелді білімге және зертханалық дағдылардың кең спектріне сәйкес қауіпсіз күтімді орындайды, зиянды факторлардың әсерінен адамдарды қорғаудың заманауи технологиялары мен тиімді әдістерін пайдаланады, қауіпсіз фармакотерапияны жүзеге асырады.

  КҚ -2.2

  Сапа: сапа индикаторларына сәйкес өз қызметін бағалайды. Пациенттерге кәсіби күтім көрсетеді.

  КҚ -3

  Кәсіби құзыреттілік. кәсіби қызметтің күнделікті өмірінде алған білімдерін көрсетеді және қолданады, этикалық-деонтологиялық принциптер негізінде пациенттермен қарым-қатынас жасау дағдыларын және заманауи әдістерді қолдана отырып тіс протездерін жасау.

  КҚ -3.1

  Алынған білімді адам денесінің құрылысын және оның жас ерекшеліктерін зерттеу кезінде қолдану

  КҚ -3.2

  Халықты қорғаудың негізгі тәсілдері туралы, төтенше жағдайларда халықты қорғау кезіндегі іс-шаралар кешені туралы білімді меңгеру

  КҚ -3.3

  Дағдыларды көрсетеді:

  науқасты тексеру, емдеу және алдын алу шараларын жүргізу, шұғыл жағдайларда шұғыл медициналық көмек көрсету.

Записаться на прием
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!