"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Жұмағали Тлеулин атындағы Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжі" ШЖК КМК
Ресми интернет-ресурс
 
Петропавл қ., Шухова к. 42

Call-центр: 8 (7152) 35-00-95

Сенім телефоны: 8 (7152) 50-85-60

Оқу-зерттеу қызметі

Оқу-зерттеу қызметінің мақсаттары:

- эксперименттік зерттеу бағдарламаларын әзірлеу мүмкіндігі;
- алынған эксперименттік деректерді талдау және жүйелеу мүмкіндігі;
- өзекті ғылыми проблематикаға қосылу тұрғысынан өзінің шығармашылық қызметін объективті бағалай білу;
- таңдалған мәселенің теориялық аспектілерін зерттеу дағдыларын қалыптастыру;
- әртүрлі теориялық тәсілдер мен эксперименттік әзірлемелерді салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша өз ұстанымын дәлелдей білу;

Оқу-зерттеу қызметінің міндеттері:

- студенттерді өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларына үйрету;
- шығармашылық ойлауды қалыптастыру және ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жария түрде жариялай білу;
- студенттердің зерттеу қызметінің нәтижелерін жариялауға жәрдемдесу.

Оқу-тәрбие процесіне енгізілген ғылыми-практикалық жұмыс белгілі бір білім, Дағдылар мен құзыреттіліктерді игеруге ықпал етеді. Бұл зияткерлік іс-әрекеттің, жалпы мәдениеттің дамуына ықпал етеді және студенттерді өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі растауға, кәсіби эрудицияны көрсетуге шақырады.

Қазіргі уақытта колледжде 15 пәндік үйірме жұмыс істейді. Оған студенттер қауымдастығының 40%-ы қатысады. Үйірмелердің жұмысы инновациялық білім беру технологияларын таратуға, оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамытуға ықпал етеді. Колледждегі үйірме жұмысының негізгі нысандары студенттердің оқу-зерттеу жұмысы мен шығармашылығы болып табылады. УИРС-тің негізгі бағыттары оқу, аудиториядан тыс ғылыми-зерттеу жұмыстары және бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру болып табылады.

Записаться на прием
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!